H2Ø -

På verdensbasis havner 8-12 millioner tonn plast i havet hvert år. Havstrømmene gjør at mye av dette havner i øyrekka vår og truer dyre- og fuglelivet.

Vil du være med på å gjøre noe med dette?

HAV Bærekraft

På denne linja får du med egne øyne se de enorme miljøutfordringene et ikke-bærekraftig forbruk skaper, men du får samtidig erfare at det nytter å gjøre noe med det!

Havstrømmene som treffer øyrekkas 6000 holmer og skjær gjør at området er spesielt utsatt for enorme mengder avfall og flytesøppel. Dette stammer fra overforbruk i store deler av verden, som skylles i land nettopp her og gjør stor skade på natur og dyreliv.

På linja prøver vi oss som kystrenovatører. Det vil si at vi kommer til å bruke mye tid i båt, være ute i frisk luft, se med egne øyne at fugler lager reir av søppel og at magesekken til en fisk inneholder plastpartikler (husker du plasthvalen?). Du vil erfare at vi ikke har spesifikke fuglesorter i øyrekka lenger på grunn av marint flyteavfall.

MEN, det vil også si at du får muligheten til å se forskjellige fuglesorter komme tilbake, eller bli flere i antall. Du får muligheten til å rydde øyer fri for marint avfall, slik at dyrene får bedre levevilkår og også et bedre liv. Du får være med på å analysere hvor avfallet kommer fra, lage noe fornuftig ut av det og resirkulere det på riktig vis. Mens du gjør dette, lærer du hvordan hver enkelt av oss kan ha en mest mulig bærekraftig livsstil, og du får se med egne øyne konsekvensene av ikke å ha det.

Hvem passer linja for?

Alle som er opptatt av miljø og bærekraft og som ønsker å lære mer om hvordan vi kan ha en livsstil som bidrar til et fortsatt levekraftig miljø. Du må være glad naturen i all slags vær, og ha et ønske om å bidra selv!

Noe du vil erfare og lære på linjen:

 • Vi øker bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste avfall i naturen

 • Gjenbruk og sirkulær økonomi

 • Rydde, analysere og kartlegge hvor flyteavfall stammer fra - vi adopterer ei strand

 • Forebygge forsøpling og øke bærekraftig bevissthet.

 • Ombruk, reparasjon og resirkulering 

 • Redusere matsvinn og lage bærekraftig mat

 • Bygge ei klassisk jordgamme av resirkulerte materialer og rakved som deretter brukes til overnattingsturer 

38046156_383112715552728_5869433724675817472_o-2 (1)

Studietur til Svalbard

Ingen andre steder kommer vi tettere innpå klimaendringene og miljøutfordringer enn på Svalbard. Derfor går linjeturen vår hit.

I slutten av april, i den delen av året hvor sola aldri går ned, men hvor snøen fortsatt regjerer, setter vi kursen nordover.

I Longyearbyen finner vi blant annet Svalbard folkehøgskole og verdens nordligste universitetscampus. Vi besøker begge og lærer om virkningen av miljø- og klimaendringene som påvirker hele kloden, men som kanskje er mest synlige og ødeleggende i den sårbare arktiske naturen.

Noe av det vi får oppleve:

 • Den spektakulære naturen
 • Svalbard globale frøhvelv
 • Besøker den russiske gruvebyen Barentsburg
 • Kjøre hundespann
 • Snøscooter
 • Isgrotter
Svalbard2