Lederutvikling

Dette er linja for deg som ønsker å utvikle deg videre som medmenneske og leder gjennom et år som stipendiat.

Lederutvikling

For å søke denne linja må du være født senest i 2003 og du må allerede ha gått et år på folkehøgskole eller ha annen relevant erfaring.

Linja passer for deg som er moden nok til å ta ansvar for flere enn deg selv. Gjennom teoretisk ledertrening og praksis som veileder på en av linjene våre, får du prøvd deg i en ny setting der du som veileder kommer tett på elevene og oss som jobber her. Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen.

352557049_1352189965362098_175561926144644645_n

Noe du vil erfare og lære på linja

Fokus på praksis i ledelse

15 timer pr. uke med elevene på en av de andre linjene

Oppfølging og ukentlig evaluering med linjelærere

Miljøarbeid

Ledelsesteori - kommunikasjon, relasjonsbygging og psykologi

Forberedelse og evaluering av valgemner og medtilsyn

Eventyrlige turer

Medansvarlig for gjennomføring av aktiviteter og møter

Ansvar for 2 lørdagsseminarer - et på høsten og et på våren

Studietur sammen med linja du er knyttet til

Lederutvikling_linjebilde

Stipendiat

Som stipendiat på Lederutvikling har du et eget ansvar for medelevene dine og det sosiale miljøet på skolen, og du må ha gått et år på folkehøgskole tidligere.

Elevene på linja lederutvikling blir ikke tatt opp i ordinært opptak, men går gjennom en egen opptaksprosess sammen med ledelsen på skolen. Stipendet består vanligvis av gratis opphold, mat og ordinære linjeutgifter på skolen. Linjeprisen du betaler dekker studieturer og andre spesielle utgifter. Du er kvalifisert til støtte fra Lånekassen.

Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å bli vurdert som stipendiat.