HAV

HAV Lederutvikling

Dette er linja for deg er født senest i 2002 og som allerede har gått et år på folkehøgskole (eller som har annen relevant erfaring), og som ønsker å utvikle deg videre som medmenneske og leder gjennom ett år som stipendiat.

Hvem passer linja for?

HAV Lederutvikling passer for deg som er voksen og moden nok til å ta ansvar for flere enn deg selv. Gjennom teoretisk ledertrening og praksis som veileder på en av linjene våre, får du prøvd deg i en ny setting der du som veileder kommer tett både på elevene og oss som jobber her. Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen.

Noe du vil erfare og lære på linjen:

  • Minimum 15 timer pr. uke sammen med elevene på en av de andre linjene. Fokus på praksis i ledelse. Oppfølging og ukentlig evaluering sammen med denne linjas lærer.

  • Fokus på ledelse

  • Miljøarbeid blant de ande elevene.

  • Medansvarlig for gjennomføring av fritidstilbud, møter og aktiviteter for medelever på andre linjer.

  • To timer pr. uke med ledelsesteori, kommunikasjon, relasjonsbygging, psykologi samt forberedelse og evaluering av valgemner, medtilsyn og andre aktiviteter.

  • Ansvar for to ganger fire timer lørdagsseminar – en lørdag i høstsemesteret og en lørdag i vårsemesteret.

EmptyName35

Som elev på HAV lederutvikling får du fri kost og losji. Linjeprisen er 39 000 kroner (kan dekkes av basislån fra Lånekassen, som etter bestemte regler kan omgjøres til stipend i ettertid).

Som stipendiat knyttes du til en av de øvrige linjene, som du selv må spesifisere i søknaden, og følger med på linjeturen sammen med elevene på linjen.