Lederutvikling

Dette er linja for deg som ønsker å utvikle deg videre som medmenneske og leder gjennom et år som stipendiat.

HAV Lederutvikling

Du er født senest i 2003 og som allerede har gått et år på folkehøgskole eller som har annen relevant erfaring.

 

Linja passer for deg som er moden nok til å ta ansvar for flere enn deg selv. Gjennom teoretisk ledertrening og praksis som veileder på en av linjene våre, får du prøvd deg i en ny setting der du som veileder kommer tett både på elevene og oss som jobber her. Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen.

Fiske_4_Kvad

Noe du vil erfare og lære på linja

Fokus på praksis i ledelse

15 timer pr. uke med elevene på en av de andre linjene

2 t i uken med Ledelsesteori:  kommunikasjon, relasjonsbygging, psykologi samt forberedelse og evaluering av valgemner, medtilsyn og andre aktiviteter.

Oppfølging og ukentlig evaluering med linjelærere

Miljøarbeid

Eventyrlige turer

Medansvarlig for gjennomføring av fritidstilbud, møter og aktiviteter for medelever på andre linjer.

Ansvar for 2x4 timer lørdagsseminar – i høstsemesteret og vårsemesteret

Skoletur til Island

Lederutvikling_linjebilde

Fri kost og losji

Som elev på linja lederutvikling får du fri kost og losji. Linjeprisen er 39 000 kroner (kan dekkes av basislån fra Lånekassen, som etter bestemte regler kan omgjøres til stipend i ettertid).