Valgfag

Vi satser vi på å starte opp med 15 - 18 valgfag i 2022. Antall valgfagtimer per uke vil variere gjennom året, og annonserte valgfag kan bli endret ut fra hva lærerne våre kan tilby.

hopp i havet_Kvad

Har du spørsmål angående valgfag? Ta kontakt