Vår blå hverdag

Vårt mål: bli grønt-flagg-sertifisert

Øyrekka folkehøgskole startet som ny skole august 2022 og vi ønsket å være en grønn skole rett fra begynnelsen! Derfor var det viktig for oss å en grønn hverdag på plass. Det betyr at vi ønsker å ha et minst mulig økologisk fotavtrykk, og vi skal nå dette målet både gjennom små, men effektive handlinger i hverdagen, og større prosjekter som øker bevissthet for en bærekraftig livstil. 

I hverdagen setter vi søkelys på bevisst bruk av energi, kortreist mat, kildesortering og sporløs ferdsel. Et større prosjekt vi har kontinuerlig er å kombinere ryddeaksjoner i Mausunds nærområde med gjenbruk og håndverk.  

Flyteplast er en av de største utfordringene her i Øyrekka, og vi som den nye lokale folkehøgskolen vil ta medansvar for å finne lærerike, kreative løsninger på denne utfordringen. Dette føles naturlig for oss ettersom havets livskraft står sentralt i læreplanen vår, og vi ser økologisk bærekraft som en av de grunnleggende verdiene til skolen vår.

Vi ønsker å vise dette ved å prioritere ryddeaksjoner i vår ambisjon om å bli Grønt Flagg sertifisert.

Den 5. juni 2023, på selveste grønn superdag, fikk vi beviset på at vi nådde målet vårt om å blir grønt-flagg-sertifisert. Da fikk vi nemlig det grønne flagget i postkassa! Vi heiste det med en gang!

Vår hverdag